Detail:
Thông tin liên hệ các phòng ban CÔNG TY TNHH TRƯỜNG MINH

Add: Đường số 3 KCN Hòa Cầm – P. Hòa Thọ Tây – Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
Tel: (0236) 3685268  

Fax: (0236) 3685268

 Email:  sales.truongminhglass@gmail.com

Hotline: 0914 03 94 03

Kinh doanh:

Mr. Thuận  : 0911.468.177 

 Email: sales.truongminhglass@gmail.com

Kỹ thuật:

Mr. Hải: 0914.888.042

Đơn hàng:

Ms. Trang : 0777.466.566

Số zalo: 0941.066.644

Email: kt.truongminhglass@gmail.com

Hóa đơn:

Ms. Tú: 0941.888.025

Email: kt1.truongminhglass@gmail.com

Công nợ:

Ms. Ngân: 0941.066.644 \

Email: kt2.truongminhglass@gmail.com

Giao nhận: 

Mr. Sang: 0911.466.177 

TOP